Loading feeds...

Ucastnici zo Slovenska

V dňoch 6. – 9. mája 2010 sa konal v Lurdoch 23. Svetový kongres katolíckych lekárov FIAMC /"Fédération Internationale des Associations Médicales Catholiques"/, ktorý sa konal aj pri príležitosti 25. výročia Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov na tému:

Medicína a viera.

Kongresu sa zúčastnilo 8 lekárov zo Slovenska.

Medzi prednášajúcimi z celého sveta prispel svojou prezentáciou aj Doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD z Bratislavy, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, vedúci Ústavu medicínskej etiky a bioetiky a zároveň člen Etickej komisie MZ SR.

Oficiálne otvorenie sa začalo 6. 5. 2010 o 17.30 hod. v kongresovej sále sv. Bernadety, ktoré zahájil a všetkých srdečne privítal Dr. José-Maria Simon Castellví – predseda FIAMC /Španielsko/.

Všetkých zúčastnených krátkym príhovorom pozdravili :

- Mgr. Zygmund Zimkovski –predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve

- Mgr. Jacques Perrier –biskup Tarbes a Lurd

- Luís Martínez Sistach –arcibiskup Barcelóny

- Mgr. Michel Guyard –Francúzsko – Harborský biskup – zodpovedný za Pastoračnú starostlivosť vo Francúzsku

Nasledujúci deň 7. mája sa začal otváracou sv. omšou pri Lurdskej jaskyni a po nej nasledovali jednotlivé bloky prednášok, ktoré pokračovali celý deň, vrátane 8. mája, na tému:

- Boh Stvoriteľ

- Ježiš Kristus utrpenie a uzdravenie

- Duch života

- Cirkev, telo Kristovo

Sv. otec Benedikt XVI. pri príležitosti 25. výročia Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov osobitným listom všetkých srdečne pozdravil, kde vyjadril svoju radosť, že na kongrese sa už po 23. krát mohli stretnúť katolícki lekári z celého sveta, ocenil ich prácu a obetavosť pri starostlivosti o zdravie človeka, vďačnosť za doterajšiu činnosť a prínos organizácii FIAMC, vyjadril im svoju podporu, kde uisťuje o jeho modlitbách a všetkým udeľuje svoje zvláštne Apoštolské požehnanie.

Súčasťou programu bol:

- duchovný koncert /trúbka a orgán/ vo farskom kostole Božského Srdca, v ktorom je krstiteľnica, kde bola pokrstená sv. Bernadeta

- Mariánsky sprievod so sviečkami

- Eucharistická procesia, adorácia a požehnanie chorým

- modlitbová vigília sv. Bernadetty

V nedeľu 9. mája v Bazilike sv. Pia X. sa konala medzinárodná sv. omša a po nej sa udeľovali ceny FIAMC za vedu a vieru.

TU je možnosť nájsť krátky obsah jednotlivých prednášok, ktoré budú postupne pridávané.

 

Cesta na kongres FIAMC 6. - 9. máj 2010 Lurdy

Kongres FIAMC v Lurdoch bol pre našu slovenskú výpravu jedinečným zážitkom. Vyrazili 4.5.2010 po rannej sv. omši z Bratislavy smerom na Benátky a potom na Janov. Vďaka tomu, že Slovenské misijné hnutie nám zapožičalo nový 9-miestny Volkswagen Transporter, cesta prebiehala hladko a o 22,00hod sme po 1050km stáli pred naším hotelom v Janove. Na druhý deň nás čakala dobrodružná cesta po pobreží Stredozemného mora, ktorej veľká časť je postavená na útesoch a je na nej veľa tunelov. Potom ako sme prešli celé južné Francúzske pobrežie, cesta sa začala uberať k Pyrenejam. Pred koncom cesty nás zastihlo aj sneženie, no okolo 22,00hod sme stáli pre naším hotelom, len 5 minút vzdialeným od Lurdskej katedrály.

Nasledujúci deň sme do 16,00 mali čas prehliadnuť si nádhernú Ružencovú baziliku, Masabielskú jaskynku a Kalváriu s krásnou Krížovou cestou. Potom nás už čakala registrácia a slávnostné zahájenie celosvetového kongresu katolíckych lekárov. Prítomných bolo okolo 675 lekárov a zastúpení boli lekári zo všetkých kontinentov. Prednášky boli prekladané do angličtiny a španielčiny. Okrem zaujímavých prednášok a svedectiev boli súčasťou programu aj mariánska a eucharistická procesia, koncert a svedectvo ženy, ktorá sa v Lurdoch v r.2004 zázračne uzdravila. Tiež sme mali možnosť nadviazať kontakty s lekármi z iných krajín. 3 dni nám utiekli dosť rýchlo s nádejou, že sa do Lúrd ešte niekedy vrátime, sme sa 9.5.2010 vydali na cestu cez Janov na Slovensko. Európsky kongres katolíckych lekárov v r.2012 sa bude pravdepodobne konať v Miláne.