Loading feeds...

Vitajte na stránkach dobrovoľníkov.

Radi by sme Vás na tomto mieste poinformovali o službe pre pacientov v nemocniciach, ktorej sa môže venovať každý, kto cíti volanie do služby pre blížneho. Chceme všetkým návštevníkom tejto stránky priblížiť službu dobrovoľníkov, podeliť sa s Vami o naše svedectvá a zážitky a tým Vás povzbudiť  k tejto nenáročnej, ale pre pacientov neoceniteľnej službe. Chceme sa tiež podeliť so zážitkami dobrovoľníkov zo všetkých kútov Slovenska, o ich aktivitách, pocitoch, skrátka o všetkom, čo nám služba pre pacientov prináša. Boli by sme veľmi radi, aby sa táto stránka stala aj akýmsi fórom na vymieňanie, ale aj získavanie informácii v našej službe. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa zapoja.

Ako sa stať dobrovoľníkom ?

V dnešnej dobe sa často stretávame s rôznymi druhmi pomoci pre ľudí v núdzi: či už sú to rôzne zbierky (finančné, materiálne), alebo nákupy špeciálnych prístrojov do nemocníc a pod. Jednoducho dnešná doba si to vyžaduje a je dobré, že charitatívne organizácie vznikajú a vyvíjajú svoje aktivity. Možno ste sa aj Vy mnohokrát zamysleli nad tým, ako by ste mohli byť nápomocný a hľadáte možnosti, ako svoj zámer zrealizovať.

Ponúkame Vám možnosť nenáročnej služby pre pacientov v nemocnici. Ako na to? Stačí si vyhľadať tú „vašu“ nemocnicu, v nej duchovného správcu, zavolať a dohodnúť si osobné stretnutie. Samozrejme, podmienkou je dobrý zdravotný stav, byť k dispozícii aspoň 1 hodinu v týždni tomu, kto to potrebuje (určuje duchovný nemocnice) a ochota podrobiť sa vstupnému pohovoru s duchovným nemocnice, prípadne so psychológom. Následne si dohodnete formu a spôsob pomoci. A Vaša služba blížnemu môže začať.

Čo je úlohou dobrovoľníka ?

Podľa dohovoru s duchovným nemocnice Vaša služba môže byť realizovaná nasledovne :

 • „Vyšetrenie oddelenia“ . Pri tejto službe dobrovoľník navštívi pridelené oddelenie, pričom navštevuje pacientov na každej izbe, prihovorí sa im a zisťuje potrebu pacientov (sv.spoveď, sv.prijímanie, duchovný rozhovor, nákup nevyhnutných potravín ako minerálna voda, džús a pod.). Pri tejto službe tiež dobrovoľník informuje pacientov o duchovných aktivitách a poriadkoch sv.omší. Dobrovoľník sa v tejto službe stáva vyslancom duchovného nemocnice a mnohokrát zabezpečuje vlastne prvý styk pacienta s informáciami o nemocničnej duchovnej službe. Často nadväzuje známosti s pacientami, vedie s nimi rozhovory a podľa potreby aj sám odporúča ďalšie možnosti služby.
 • Návštevy pacientov na oddelení. Dobrovoľník, podľa usmernenia duchovného nemocnice, navštívi konkrétneho pacienta na oddelení, rozpráva sa s ním, pokiaľ má pacient záujem, môžu sa spolu pomodliť. Často tu dobrovoľník robí tzv. bútľavú vŕbu. Veľa počúva a snaží sa pacienta povzbudiť. Táto služba vyžaduje veľkú dávku empatie. Na základe rozhovoru môže dobrovoľník navrhnúť ďalšie možnosti služby. Stáva sa, že dobrovoľník povzbudí pacienta k prijatiu sviatostí, prípadne k ďalším aktivitám smerujúcich k uzdraveniu duše. Je to prekrásna služba kde môžeme prakticky pocítiť „prácu“ Ducha Svätého.
 • Služba pre pacienta podľa potreby
  • nákup nealko nápoja, novín, časopisov
  • prinesenie duchovnej literatúry podľa potreby (knihy, časopisy, CD)
  • holenie, strihanie
  • pomoc pri jedení (kŕmenie)
  • sprevádzanie (doprovod) pacienta na sv.omšu

Samozrejme, tých aktivít v službe môže byť aj viac. Všetko však realizujeme na základe dohovoru s duchovným nemocnice, pričom záleží od potreby pacienta, prípadne jeho príbuzných a samozrejme od ľudských možností.

 

Koľko trvá služba?

Samotná služba trvá menej ako 1 hodinu a realizuje sa počas návštevných hodín. Prakticky sme však v nemocnici dlhšie, lebo treba rátať s časom na rozdelenie služieb, prezlečenie, samotná služba, odovzdanie služby (informácie zo služby, výmena názorov, zážitkov, skúseností). Je ideálne, keď môžeme po službe odovzdať všetkých navštívených Pánovi do Jeho ochrany. Robíme to formou modlitby večerných vešpier a je to ideálna forma zavŕšenia našej služby.

Čo mi služba prináša?

Isto všetci dobre poznáme ten úžasný pocit , keď niekoho môžeme obdarovať a obdarovaný sa úprimne teší z nášho darčeka. O čo úžasnejší je pocit, keď môžete obdarovávať „iba“ svojou prítomnosťou, svojou službou. Pacienti si to vážia a často sú k nám veľmi otvorení. Vypočujeme si rôzne príbehy veselé, ale aj smutné. Zažívame to, čo by sme asi v bežnom živote nezažili. Doslova v priamom prenose a na vlastné oči prežívame Pánove pôsobenia. Službou nepomáhame len navštíveným pacientom, mení aj nás, dobrovoľníkov, často vidíme v navštívených pacientov aj posolstvo pre nás. Skrátka, tie naše pocity sa jednoducho nedajú opísať, tie musíte zažiť.

Kto môže vykonávať túto službu?

Ste študent?, pracujúci?, dôchodca?, na veku a profesii nezáleží. Stačí mať dobrý zdravotný stav a hlavne chuť obetovať v týždni trochu zo svojho voľného času pre blížneho. (Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.Mt.9;37 )

Pokiaľ budete mať otázky ohľadne dobrovoľníckej služby v nemocnici, alebo sa budete chcieť s ostatnými podeliť o Vaše zážitky, svedectvá, postoje a podobne, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zaujímavé názory budeme (s Vaším súhlasom) publikovať.

Peter Krajniak, dobrovoľník Martinskej univerzitnej nemocnice

 

 

Svedectvá

Ako som sa stal dobrovoľníkom.

Zrejme tak, ako každý bežný človek, chodil som aktívne do práce, venoval sa rodine a osobným záujmom.  Z tohoto „stereotypu“ ma vyviedla správa o mojej diagnóze. Absolvoval som operáciu a následne chemoterapeutickú a rádioterapeutickú liečbu. Od začiatku liečby som bol PN a bol presvedčený, že do práce už nenastúpim. Cítil som, že život v strese bol jedným z faktorov, ktoré sa podpísali pod moju diagnózu.

Po skončení liečby mi bol priznaný plný invalidný dôchodok. Ja som si začal užívať dni voľna, ale ako bývalému ekonomicky aktívnemu človeku, chýbal mi styk s ľuďmi. Tak som hľadal cestičky, ako skĺbiť môj oddych na invalidnom dôchodku a zároveň byť trochu osožný pre druhých a popri tom si zabezpečiť aj kontakt s druhými. Hľadal som a našiel som, že u nás (v Martine) v Univerzitnej  nemocnici, existuje duchovná služba so stálou správou
pod vedením kaplána. Túto informáciu som si našiel na internetovej stránke farnosti mesta Martin. Oslovila ma výzva, ktorú som si prečítal:

Kto by chcel praktickou službou odpovedať na evanjeliovú výzvu "bol som chorý a navštívili ste ma", môže sa prihlásiť do dobrovoľníckej služby MFN. Podmienkou prijatia uchádzača je ochota hodinu v týždni byť k dispozícii opustenému, dobrý zdravotný stav a ochota podrobiť sa vstupnému pohovoru s duchovným nemocnice a so psychológom. Po prijatí dobrovoľníka začína obdobie formácie a praxe.

Neváhal som ani chvíľu, zavolal na zverejnené telefónne číslo, osobne som sa stretol s duchovným správcom a dnes som aktívny dobrovoľník.

Pri tejto službe som stretol a stretávam úžasných ľudí. Jednak nášho duchovného správcu, ktorý nás vedie v tejto službe a zadeľuje nám pacientov, ktorým treba poslúžiť. Jednak ostatných dobrovoľníkov s ktorými si vymieňame skúsenosti zo služby. No a hlavne sú to pacienti v nemocnici, od ktorých často čerpám inšpiráciu ako zvládať utrpenie. Veľkou odmenou a zadosťučinením pre mňa sú maličkosti ako úsmev pacienta a keď cítite, ako pacientov naša návšteva poteší.

Po službe sa teším na večerné vešpery, kde spolu s kňazom odovzdávame všetkých, ktorým sme slúžili, Milosrdnému Pánu Bohu. Taktiež inšpiratívne sú pre mňa mesačné duchovné obnovy.

Počas služby som zažil niekoľko mojich osobných zázrakov : dostal som sa ako pútnik do Medžugoria, neskôr do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Zažil som obrátenie pacienta a mnoho podobných maličkostí, ale z pohľadu jednotlivca, ktorého sa to týka, sú to veľké veci.

V súčasnosti sa tejto službe venujem 3x do týždňa. Povzbudzujem všetkých, ktorý majú záujem potešiť pacientov svojou prítomnosťou, prípadne nenáročnou službou, aby sa zaujímali o túto možnosť vo svojom okolí. Odmenou Vám bude úžasný pocit, že ste mohli byť nápomocní pri dobrej veci. Chcete aj Vy zažiť ten úžasný pocit?

Peter