Loading feeds...

Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom zabezpečuje miestny biskup pomocou kňazov, ktorí sú: dekrétom pre danú nemocnicu menovaní alebo pomocou farských kňazov, ktorí do zdravotníckeho zariadenia prichádzajú v stanovenom čase.

Na Slovensku sa duchovnej službe v nemocniciach venuje pozornosť podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia a je snaha, aby sa duchovná služba stala súčasťou celostnej starostlivosti nielen o pacienta, ale i o jeho rodinu a  personál nemocnice. To sa dá iste očakávať len u koncových, klinických, lôžkových zariadeniach, kde je pre túto službu zo strany cirkvi i nemocnice vytvorená dobrá atmosféra.

Poslaním cirkvi je vytváranie a napomáhanie i ďalším, mimo sviatostným formám pomoci zdravotníctvu. To sa uskutočňuje najmä rozvojom dobrovoľníctva a kontaktmi na služby sociálne, charitatívne, spoluprácu s psychológmi, pedagógmi a inými odborníkmi na službu zdravotne postihnutým a ich rodinám.

Nenahraditeľnou mimo sviatostnou službou pastorácie sa stáva schopnosť duchovného sprevádzania, vnútorného uzdravovania pomocou modlitby, dialogickej komunikácie i kristoterapie ako liečebnej metódy pre kresťanov. To si vyžaduje vzdelaných i zbožných, duchovných i laikov a ich komplexnú formáciu.

Počas hospitalizácie môžete seba alebo svojho príbuzného nahlásiť v príslušnej nemocnici kňazovi, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu (viď kontakty). Je dobre, keď  vysvetlite okrem údajov i svoju alebo príbuzného situáciu, naliehavosť, vyjadrovanie duchovného života pacienta doteraz a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe užitočné. 

 

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY

  • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA - 0910 852 005, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH NA SLOVENSKU

+ Arcibiskupstvo Košice

 

+ Gréckokatolícka eparchia Košice

 

+ Biskupstvo Nitra

 

+ Biskupstvo Banská Bystrica

 

+ Arcibiskupstvo Bratislava

 

+ Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

 

+ Ordinariát OSaOZ SR

 

+ Biskupstvo Žilina

  • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, ŽILINA, 0903 982 333, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Považská Bystrica NsP, Mgr. Rudolf Michut, 0944 273 902, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, UNIVERZITNÁ NEMOCNICA, MARTIN, 0908 479 735, 043/4203 428, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA, SUČANY, Mgr. Pavol Pečko, 0908 246 174,
  • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, ČADCA, 0911 811 345Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

+ Biskupstvo Spiš

 

+ Biskupstvo Rožňava

  • Lučenec – Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, Duchovná služba z farnosti - 0918 793 984, rubanisko.fara@gma­il.com

     Služba v nemocniciach a nemocničných zariadeniach je zabezpečená prostredníctvom farárov/správcov farností, na území ktorých sa nemocnice/nemocničné zariadenia nachádzajú.

NEMOCNIČNÉ KAPLNKY NA SLOVENSKU A INFORMÁCIE O DUCHOVNEJ SLUŽBE

BRATISLAVA

Kaplnka v nemocnici (Kramáre)

Kaplnka v nemocnici (Mickiewiczova)

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica Petržalka)

Kaplnka v nemocnici (Ružinov)

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (železničná nemocnica)

Kaplnka v NÚSCCH (nemocnica)

Kaplnka sv. Alžbety (onkológia Heydukova, nemocnica)

Kaplnka v nemocnici (onkológia Klenová, nemocnica)

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Prievoz, nemocnica v kaštieli) 

Kostol Svätého kríža (geriatrická nemocnica)

Kaplnka sv. Michala (Nemocnica sv. Michala)

 

 KOŠICE

Kaplnka preblahoslavenej Panny Márie (univerzitná nemocnica) 

Ekumenická kaplnka povýšenia Svätého kríža (univerzitná nemocnica)

Kaplnka Božieho milosrdenstva (železničná nemocnica)

Kaplnka Dobrého pastiera (nemocnica VÚSCH)

Kaplnka vo vojenskej nemocnici

 

BANSKÁ BYSTRICA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)

BARDEJOV

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (nemocnica) 

BOJNICE

Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

ČADCA

Kaplnka v nemocnici

DOLNÝ KUBÍN

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (nemocnica)

GALANTA

Kaplnka sv. Kozmu a Damiána (nemocnica)

HUMENNÉ

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (nemocnica)

KREMNICA

Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

KROMPACHY

Kaplnka Panny Márie, Matky jednoty (nemocnica)

LEVICE

Kaplnka v nemocnici

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kaplnka v nemocnici

LUČENEC

Kaplnka Panny Márie, Matky všetkých národov (nemocnica)

MALACKY

Kaplnka v nemocnici

MARTIN

Kaplnka Božieho milosrdenstva

MICHALOVCE

Kaplnka Božieho milosrdenstva

NITRA

Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná nemocnica)

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor)

NOVÉ ZÁMKY

Kaplnka Božieho milosrdenstva

PEZINOK

Kaplnka sv. Lukáša

PIEŠŤANY

Kaplnka sv. Michala, archanjela (NÚRCH)

POPRAD

Kaplnka Božieho milosrdenstva

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Kaplnka sv. Pia z Pietrelčiny

PREŠOV

Kaplnka sv. Giuseppe Moscatiho

ROŽŇAVA

Kaplnka sv. Barbory (nová nemocnica)

SNINA

Kaplnka sv. Damiána

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Bohoslužobný priestor v nemocnici

STARÁ ĽUBOVŇA

Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej

STROPKOV

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

SVIDNÍK

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

TOPOĽČANY

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

TREBIŠOV

Kaplnka sv. Pátra Pia

TRENČÍN

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

TRNAVA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

TRSTENÁ

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

VRANOV NAD TOPĽOU

Kaplnka v nemocnici

ZVOLEN

Kaplnka v nemocnici

ŽILINA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža