Loading feeds...

Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom zabezpečuje miestny biskup pomocou kňazov, ktorí sú: dekrétom pre danú nemocnicu menovaní alebo pomocou farských kňazov, ktorí do zdravotníckeho zariadenia prichádzajú v stanovenom čase.

Na Slovensku sa duchovnej službe v nemocniciach venuje pozornosť podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia a je snaha, aby sa duchovná služba stala súčasťou celostnej starostlivosti nielen o pacienta, ale i o jeho rodinu a  personál nemocnice. To sa dá iste očakávať len u koncových, klinických, lôžkových zariadeniach, kde je pre túto službu zo strany cirkvi i nemocnice vytvorená dobrá atmosféra.

Poslaním cirkvi je vytváranie a napomáhanie i ďalším, mimo sviatostným formám pomoci zdravotníctvu. To sa uskutočňuje najmä rozvojom dobrovoľníctva a kontaktmi na služby sociálne, charitatívne, spoluprácu s psychológmi, pedagógmi a inými odborníkmi na službu zdravotne postihnutým a ich rodinám.

Nenahraditeľnou mimo sviatostnou službou pastorácie sa stáva schopnosť duchovného sprevádzania, vnútorného uzdravovania pomocou modlitby, dialogickej komunikácie i kristoterapie ako liečebnej metódy pre kresťanov. To si vyžaduje vzdelaných i zbožných, duchovných i laikov a ich komplexnú formáciu.

Počas hospitalizácie môžete seba alebo svojho príbuzného nahlásiť v príslušnej nemocnici kňazovi, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu (viď kontakty). Je dobre, keď  vysvetlite okrem údajov i svoju alebo príbuzného situáciu, naliehavosť, vyjadrovanie duchovného života pacienta doteraz a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe užitočné. 

 

DUCHOVNÁ SPRÁVA V NEMOCNICIACH  

     
+ Arcibiskupstvo Košice
+ Biskupstvo Nitra
+ Arcibiskupstvo Trnava
+ Biskupstvo Banská Bystrica
+ Arcibiskupstvo Bratislava
+ Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
+ Gréckokatolícka eparchia Košice
+ Ordinariát OSaOZ SR
+ Biskupstvo Žilina
+ Biskupstvo Spiš
+ Biskupstvo Rožňava
ADRESY BISKUPSTIEV NA SLOVENSKU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.