Loading feeds...

Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom zabezpečuje miestny biskup pomocou kňazov, ktorí sú: dekrétom pre danú nemocnicu menovaní alebo pomocou farských kňazov, ktorí do zdravotníckeho zariadenia prichádzajú v stanovenom čase.

Na Slovensku sa duchovnej službe v nemocniciach venuje pozornosť podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia a je snaha, aby sa duchovná služba stala súčasťou celostnej starostlivosti nielen o pacienta, ale i o jeho rodinu a  personál nemocnice. To sa dá iste očakávať len u koncových, klinických, lôžkových zariadeniach, kde je pre túto službu zo strany cirkvi i nemocnice vytvorená dobrá atmosféra.

Poslaním cirkvi je vytváranie a napomáhanie i ďalším, mimo sviatostným formám pomoci zdravotníctvu. To sa uskutočňuje najmä rozvojom dobrovoľníctva a kontaktmi na služby sociálne, charitatívne, spoluprácu s psychológmi, pedagógmi a inými odborníkmi na službu zdravotne postihnutým a ich rodinám.

Nenahraditeľnou mimo sviatostnou službou pastorácie sa stáva schopnosť duchovného sprevádzania, vnútorného uzdravovania pomocou modlitby, dialogickej komunikácie i kristoterapie ako liečebnej metódy pre kresťanov. To si vyžaduje vzdelaných i zbožných, duchovných i laikov a ich komplexnú formáciu.

Počas hospitalizácie môžete seba alebo svojho príbuzného nahlásiť v príslušnej nemocnici kňazovi, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu (viď kontakty). Je dobre, keď  vysvetlite okrem údajov i svoju alebo príbuzného situáciu, naliehavosť, vyjadrovanie duchovného života pacienta doteraz a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe užitočné. 

 

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH NA SLOVENSKU

+ Arcidiecéza Trnava

Web duchovnej starostlivosti: www.nemocnicatrnava.fara.sk

 • Duchovný správca, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda – 0948 336 202, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovná starostlivosť z farnosti, Nemocnica s poliklinikou Galanta – 0904 063 957 (dekan-farár Jozsef Mahulanyi), 0904 073 245 (kaplán – farský vikár Peter Sklenár), Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovná starostlivosť z farnosti, Nemocnica s poliklinikou Hlohovec – 033/74 24 885, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovná starostlivosť z farnosti, Všeobecná nemocnica Komárno – 035/77 30 036, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovná starostlivosť z farnosti, NsP Nové Mesto nad Váhom – 032/77 12 373, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovný správca, NÚRCH A Nemocnica Piešťany – 0951 825 780, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovná starostlivosť z farnosti, Kúpele Piešťany – 033/77 49 333, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Duchovný správca, Fakultná nemocnica Trnava – 0910 852 005, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
V prípade nedostupnosti kontaktujte, prosíme, svojho kňaza vo farnosti - KONTAKTY

 

+ Arcibiskupstvo Košice

 • KOŠICE, UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA, Trieda SNP 1,  DUCHOVNÝ SPRÁVCA - 0918 913 111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura,  Rastislavova 43, Duchovná služba z farnosti - 0908 600 095, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , trvalý diakon: 0902 409 813, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Košice, Železničná nemocnica, 0907 761 799
 • Košice - Šaca, Duchovná služba z farnosti - 0907 322 421, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Košice, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Strojárenská 13,  Duchovná služba z farnosti - 0905 956 003, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J. A. REIMANA, PREŠOV, 0902 246 186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Bardejov, 0917 413 487,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Humenné, 0907 641 757,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Medzilaborce, 0905 960 793
 • Snina, 0918 601 051, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Svidník, 0918 494 517, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Vranov nad Topľou, 057/44 21 807, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 057/44 64 370, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Veľké Kapušany, 056/63 82 447, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Kráľovský Chlmec, 056/63 22 975, 0903 715 039,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Lipany – Dom pokojnej staroby, 051/45 74 869
 • Veľký Šariš – Kňazský domov F. Majocha, 051/74 80 154,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

+ Gréckokatolícka eparchia Košice

 

+ Biskupstvo Nitra

 

+ Biskupstvo Banská Bystrica

 

+ Arcibiskupstvo Bratislava

 

+ Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

 

+ Ordinariát OSaOZ SR

 

+ Biskupstvo Žilina

 

+ Biskupstvo Spiš

 

+ Biskupstvo Rožňava

 • Lučenec – Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, Duchovná služba z farnosti - 0918 793 984, rubanisko.fara@gma­il.com

     Služba v nemocniciach a nemocničných zariadeniach je zabezpečená prostredníctvom farárov/správcov farností, na území ktorých sa nemocnice/nemocničné zariadenia nachádzajú.

NEMOCNIČNÉ KAPLNKY NA SLOVENSKU A INFORMÁCIE O DUCHOVNEJ SLUŽBE

BRATISLAVA

Kaplnka v nemocnici (Kramáre)

Kaplnka v nemocnici (Mickiewiczova)

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica Petržalka)

Kaplnka v nemocnici (Ružinov)

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (železničná nemocnica)

Kaplnka v NÚSCCH (nemocnica)

Kaplnka sv. Alžbety (onkológia Heydukova, nemocnica)

Kaplnka v nemocnici (onkológia Klenová, nemocnica)

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Prievoz, nemocnica v kaštieli) 

Kostol Svätého kríža (geriatrická nemocnica)

Kaplnka sv. Michala (Nemocnica sv. Michala)

 

 KOŠICE

Kaplnka preblahoslavenej Panny Márie (univerzitná nemocnica) 

Ekumenická kaplnka povýšenia Svätého kríža (univerzitná nemocnica)

Kaplnka Božieho milosrdenstva (železničná nemocnica)

Kaplnka Dobrého pastiera (nemocnica VÚSCH)

Kaplnka vo vojenskej nemocnici

 

BANSKÁ BYSTRICA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)

BARDEJOV

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (nemocnica) 

BOJNICE

Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

ČADCA

Kaplnka v nemocnici

DOLNÝ KUBÍN

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (nemocnica)

GALANTA

Kaplnka sv. Kozmu a Damiána (nemocnica)

HUMENNÉ

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (nemocnica)

KREMNICA

Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

KROMPACHY

Kaplnka Panny Márie, Matky jednoty (nemocnica)

LEVICE

Kaplnka v nemocnici

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kaplnka v nemocnici

LUČENEC

Kaplnka Panny Márie, Matky všetkých národov (nemocnica)

MALACKY

Kaplnka v nemocnici

MARTIN

Kaplnka Božieho milosrdenstva

MICHALOVCE

Kaplnka Božieho milosrdenstva

NITRA

Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná nemocnica)

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor)

NOVÉ ZÁMKY

Kaplnka Božieho milosrdenstva

PEZINOK

Kaplnka sv. Lukáša

PIEŠŤANY

Kaplnka sv. Michala, archanjela (NÚRCH)

POPRAD

Kaplnka Božieho milosrdenstva

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Kaplnka sv. Pia z Pietrelčiny

PREŠOV

Kaplnka sv. Giuseppe Moscatiho

ROŽŇAVA

Kaplnka sv. Barbory (nová nemocnica)

SNINA

Kaplnka sv. Damiána

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Bohoslužobný priestor v nemocnici

STARÁ ĽUBOVŇA

Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej

STROPKOV

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

SVIDNÍK

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

TOPOĽČANY

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

TREBIŠOV

Kaplnka sv. Pátra Pia

TRENČÍN

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

TRNAVA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

TRSTENÁ

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

VRANOV NAD TOPĽOU

Kaplnka v nemocnici

ZVOLEN

Kaplnka v nemocnici

ŽILINA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža