Loading feeds...

    27. apríla 2019 sa uskutočnila 14. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Pastorálna asistencia v nemocnici, súčasná biopolitika, bioetika a svet zdravotníctva 21. storočia

 

    7. apríla 2018 sa uskutočnila 13. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Ako byť kresťanom v 21.storočí v nemocnici ?

 

    22. apríla 2017 sa uskutočnila 12. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek.

 

    2. apríla 2016 sa uskutočnila 11. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Sprevádzanie - služba zdravotníka.

 

   11. apríla 2015 sa uskutočnila 10. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Ako slúžiť a nevyhorieť.

 

   26. apríla 2014 sa uskutočnila 9. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Problematika súčasnej polypragmázie /používanie väčšieho množstva liečebných metód alebo liekov súčasne/

 

   15.-17. novembra 2012 v Ríme sa uskutočnila Konferencia o evanjelizácii nemocníc
a zdravotníctva

     - Nemocnica ako miesto evanjelizácie
     - Benedikt XVI.: Zdravie nie je trhový produkt

 

   6. apríla 2013 sa uskutočnila 8. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Perinatálna strata a postabortívny syndróm.

 

   14. apríla 2012 sa uskutočnila 7. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Emócie a medicína.

 

  30. apríla 2011 sa uskutočnila 6. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Výzvy a postoje v službe dieťaťu.

 

  10. apríla 2010 sa uskutočnila 5. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Hľadanie odpovedí na dilemy súčasného zdravotníctva na Slovensku.

 

   Dňa 6. - 9. mája 2010 sa v Lurdoch  uskutočnil - 23. Svetový kongres katolíckych lekárov FIAMC  na tému Medicína a viera.

 

   Cesta na kongres FIAMC 2010