Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 27. apríla 2019

Dňa 27.apríla 2019 sa v Martine uskutočnila 14. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Katolícka zdravotnícka únia, v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici.

Témou konferencie bola "Pastorálna asistencia v nemocnici, súčasná biopolitika, bioetika a svet zdravotníctva 21. storočia".

Odborným garantom konferencie bol: Prof.MUDr. Jozef Glassa, PhD.2, lekár a bioetik, SZU Bratislava.

V prvom bloku konferencie vystúpili so svojimi príspevkami:

 • Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2 - lekár a bioetik, SZU Bratislava
  "Biopolitika a bioetika dnes: ako ovplyvňujú našu dnešnú situáciu"
 • MUDr. Andrej Hrádocký - pediater, člen RpPZ a SpB TK KBS, Trenčín
  "Praktická biopolitika a zdravie zdravotníctva"
 • MUDr. Anna Záborská - lekárka, poslankyňa EP, Bojnice
  "Môže pastorácia v nemocnici pomôcť politikom chrániť život?"

 Po obednej prestávke nasledoval druhý blok prednášok:

 • MUDr. Magdaléna Kubjatková - neurológ, Neurológia ZA, s.r.o. Žilina
  "Sv. Hildegarda z pohľadu vedeckej medicíny 21. storočia"
 • Diskusný panel: DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI DNES
  ThLic. Ján Viglaš (moderuje) (Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Badín)
  Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2
  PhLic. Juraj Jendrejovský (DS UNM Martin)
  Mgr. Gerhard Glaser-Opitz (DS NsP Prievidza)
  Mgr. Rudolf Kopinec (DS FNsP Trnava)

Program konferencie:

- Kázeň kázeň
- Príhovor   príhovor

 

Prednášky:

1. Biopolitika a bioetika dnes: ako ovplyvňujú našu dnešnú situáciu.
/ Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2 - lekár a bioetik, SZU Bratislava /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Praktická biopolitika a zdravie zdravotníctva.
/ MUDr. Andrej Hrádocký - pediater, člen RpPZ a SpB TK KBS, Trenčín /
  prednáška diskusia
 
3. Môže pastorácia v nemocnici pomôcť politikom chrániť život?
/ MUDr. Anna Záborská - lekárka, poslankyňa EP, Bojnice /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. Sv. Hildegarda z pohľadu vedeckej medicíny 21. storočia.
/ MUDr. Magdaléna Kubjatková - neurológ, Neurológia ZA, s.r.o. Žilina /
  predstavenie prednáška diskusia
 
5. Diskusný panel: DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI DNES.

ThLic. Ján Viglaš (moderuje) (Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Badín)
Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2
PhLic. Juraj Jendrejovský (DS UNM Martin)
Mgr. Gerhard Glaser-Opitz (DS NsP Prievidza)
Mgr. Rudolf Kopinec (DS FNsP Trnava)
  predstavenie diskusia
- Poďakovanie a záver záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP