Loading feeds...

Zdravotné riziká spojené s chemickým potratom - TU

 

Alternatívna liečba v onkológii?

   - Rakovina-koniec jednej choroby ľudstva
   - odpoveď na túto knihu- Ján Sedlak - komentár

 

Farmakológia

Mohli by ste mi, prosím, podať pravdivú informáciu na mechanizmus použitia "tabletky po" tzv. Escapelle?      

Odpoveď - TU

Vyhlásenie Pápežskej akadémie pre život týkajúce sa núdzovej antikoncepcie - TU

Antikoncepcia - info 1    info 2    info 3    info 4 

 

Súdne lekárstvo

1. Je legitímne vyžadovať od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou utajenie sťažovateľa do prešetrenia sťažnosti?       

2. Mohli by ste uviesť, v ktorých prípadoch môže najbližší príbuzný žiadať o vykonanie pitvy svojho zosnulého za účelom prešetrenia liečebného postupu?       

3.Kedy ma najbližší príbuzný právo odmietnuť pitvu svojho zosnulého tak, aby mu bolo vyhovené?

Odpoveď - TU

 

Onkológia

Je lekár povinný hovoriť pacientovi pravdu o jeho zdravotnom stave?
Rád by som si dal veci do poriadku a neviem, na čom som.       

Odpoveď - TU

 

Gynekológia

Mohli by ste objasniť, aké vyšetrenia sú tehotnej žene potrebné a za akým účelom?
Ktoré z vyšetení sú povinné a ktoré je možno odmietnuť?          

Odpoveď - TU

 

Epidemiológia

1. Je možné, aby v očkovacích látkach boli prítomné stopy po látkach, ktoré boli vyrobené z potratených ľudských plodov?

2. Môžu takéto látky následne spôsobovať vývoj neočákavaných ochorení?

Odpoveď -TU

Cirkevné stanovisko k  výrobe a použitiu  očkovacích látok  založených na  kultúrach z ľudských embryonálnych  buniek-pretože niet zatiaľ ! inej alternativy- je obsiahnuté v dokumente "Pápežskej akadémie pre život":

http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=Documenti&pag=testo/vacc/vacc〈=english

 

Alternatívna medicína

Spôsob alternatívnej liečby pomocou Bicom technológie je založený na vedeckom základe?

Odpoveď - TU