Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 7. apríla 2018

Dňa 7.apríla 2018 sa v Martine uskutočnila 13. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Katolícka zdravotnícka únia, v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici.

Témou konferencie bola " Ako byť kresťanom v 21.storočí v nemocnici ? ".

Odborným garantom konferencie bol: Doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz SJ, PhD – pedagóg, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra psychológie,Trnava.

V prvom bloku konferencie vystúpili so svojimi príspevkami:

 • Doc. MUDr. ThLic. Marian Mráz SJ, PhD – pedagóg,  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra psychológie,Trnava
  "Charitas v priestore biopolitiky.  Perspektívy pastorálnej medicíny v 21. storočí."
 • MUDr. Beatrix Nagyová, DPhil – primár Geriatrické oddelenie, Stoke Mandeville hospital, Aylesbury, Buckinghamshire, Veľká Británia
  "Zachovanie ľudskosti slovenského lekára pracujúceho v anglických nemocniciach."
 • Mgr. M. Tadea Baňasová, SDR - zdravotná sestra, Geriatrické centrum sv. Lukáša, Košice
  "Sestra s ľudskou tvárou v starostlivosti o chorého."

 Po obednej prestávke nasledoval druhý blok prednášok:

 • Mgr. Anna Hrtúsová - zdravotná sestra, Spital Limmattal Schlieren, Švajčiarsko 
  "Aké je pre kresťana v súčasnej nemocnici byť sám sebou?"
 • MUDr. Imrich Žigo, CSc – odborný asistent, katedra Gynekológie a pôrodníctva, JLF UK Martin
  "Autoportrét kresťanského gynekológa a pôrodníka na klinike."

Program konferencie:

- Privítanie MUDr. Márie Kočišovej privítanie
- Príhovor MUDr. Anny Záborskej príhovor

 

Prednášky:

1. Charitas v priestore biopolitiky. Perspektívy pastorálnej medicíny v 21. storočí.
/ Doc. MUDr. ThLic. Marian Mráz SJ, PhD /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Zachovanie ľudskosti slovenského lekára pracujúceho v anglických nemocniciach.
/ MUDr. Beatrix Nagyová, DPhil /
  predstavenie prednáška diskusia
 
3. Sestra s ľudskou tvárou v starostlivosti o chorého.
/ Mgr. M. Tadea Baňasová, SDR /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. Aké je pre kresťana v súčasnej nemocnici byť sám sebou?
/ Mgr. Anna Hrtúsová /
  predstavenie prednáška diskusia
 
5. Autoportrét kresťanského gynekológa a pôrodníka na klinike.
/ MUDr. Imrich Žigo, CSc /
  predstavenie prednáška diskusia
 
Príhovor MUDr. Hildy Nagyovej
  príhovor
 
- Poďakovanie a záver záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP