Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 2. apríla 2016

Dňa 2.apríla 2016 sa v Martine uskutočnila 11. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bola " Sprevádzanie - služba zdravotníka ".

Odbornými garantmi konferencie boli: Mons. Milan Lach, SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie, Prešov a Prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin.

V prvom bloku konferencie vystúpili so svojimi príspevkami:

 • MUDr. Jitka Krausová, psychiater a pastorálna terapeutka pri Arcibiskupstve v Olomouci
  "Sprevádzanie tých, ktorí sprevádzajú chorých (skúsenosti, úskalia)"
 • Mgr. Jolana Jančová, zdravotná sestra, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica
  "Zdravotná sestra - povolanie a poslanie"
 • Lucia Mitasová, študentka 4.ročníka JLF UK Martin
  "Moje dobrovoľníctvo v Afrike - povzbudenie k službe"

 Po obednej prestávke nasledoval druhý blok prednášok:

 • ThLic. Marek František Drábek, DiS O.Praem, Pražský koordinátor katolíckych nemocničných kaplánov, hlavný nemocničný kaplán v NMSKB a nemocničný kaplán pre mesto Praha 
  "Stretnutie s nádejou"
 • Ing. Peter Krajniak, duchovná služba v nemocnici UNM Martin, dobrovoľník
  "Dobrovoľníctvo v nemocnici ako 'terapia prítomnosťou' "

Program konferencie:

- Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. Milanom Lachom, SJ  
- Homília kázeň
- Privítanie na konferencii privítanie
- Privítanie otca biskupa privítanie

 

Prednášky:

1. Sprevádzanie tých, ktorí sprevádzajú chorých (skúsenosti, úskalia)
/ MUDr. Jitka Krausová /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Zdravotná sestra - povolanie a poslanie
/ Mgr. Jolana Jančová /
  predstavenie prednáška diskusia
 
3. Moje dobrovoľníctvo v Afrike - povzbudenie k službe
/ Lucia Mitasová /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. Stretnutie s nádejou
/ ThLic. Marek František Drábek, DiS O.Praem /
  predstavenie prednáška diskusia
 
5. Dobrovoľníctvo v nemocnici ako 'terapia prítomnosťou'
/ Ing. Peter Krajniak /
  predstavenie prednáška diskusia
 
- Poďakovanie a záver záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP