Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 26. apríla 2014

Dňa 26.apríla 2014 sa v Martine uskutočnila 9. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bola " Problematika súčasnej polypragmázie " (používanie väčšieho množstva liečebných metód alebo liekov súčasne).

Odbornými garantmi konferencie boli: Mons. ThDr. Štefan Sečka ThD., Spišská Kapitula a Prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin.

V panelovej diskusii vystúpili so svojimi príspevkami: PharmDr. Ondrej Sukeľ, Humenné - farmaceut, prof. MUDr, Vladimír Krčméry, DrSc., Bratislava - lekár (tropická medicína, infektológ, onkológ), Prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin - lekár (klinická biochémia), MUDr. Peter Lipták, Bratislava - praktický lekár, ThDr. Juraj Sedláček, PhD, Trenčín - teológ, ThLic Ján Viglaš, Badín - morálny teológ.


Program konferencie:

- Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom   
- Homília kňaz ThDr. Juraj Sedláček, PhD, Trenčín  kázeň
- Privítanie na konferencii privítanie
- Príhovor otca biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku príhovor
- Príhovor europoslankyne MUDr. Anny Záborskej príhovor

 

Prednášky:

- Úvod                úvod
1. Liek ako spoločenský fenomén – poznáme všetky rozmery farmakoterapie?
/ PharmDr. Ondrej Sukeľ, Humenné /
  predstavenie prednáška poďakovanie
 
2. Prichádza ľudstvo o Flemingov zázračný liek?
/ Prof. MUDr, Vladimír Krčméry, DrSc., Bratislava /
  predstavenie prednáška diskusia
 
3. Etické a odborné princípy nesprávneho používania laboratórnych vyšetrení.
/ Prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. Alternatívna medicína – neškodná alternatíva k farmakoterapii?
/ ThLic Ján Viglaš, Badín /
  predstavenie prednáška diskusia
 
5. Polypragmáza v ére multimorbidity.
/ MUDr. Peter Lipták, Bratislava/
  predstavenie prednáška diskusia
 
6. Vieme, čo ten človek prežíva?
/ ThDr. Juraj Sedláček, PhD, vysokoškolský kaplán a správca UPC Trenčín /
  predstavenie prednáška diskusia
- Poďakovanie a záver záver




Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP