Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 22. apríla 2017

Dňa 22.apríla 2017 sa v Martine uskutočnila 12. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bola " Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek ".

Odbornými garantmi konferencie boli: Mons. Milan Lach, SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie, Prešov.

V prvom bloku konferencie vystúpili so svojimi príspevkami:

 • PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA - odborná asistentka - Katedra sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie - FF Univerzity Palackého v Olomouci a vedúci referent a metodik Univerzity tretieho veku Univerzita Palackého v Olomouci
  "Smrť a zomieranie ako špecifická záťaž v práci zdravotníkov. Ako si dať pomôcť?"
 • MUDr. Kristína Križanová – hlavná odborníčka MZ SR pre paliatívnu medicínu, odborná asistentka pre klinickú onkológiu a paliatívnu medicínu na SZU a garantka Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré v Bratislave
  "Sú reálne možnosti implementácie paliatívnej medicíny v našich nemocniciach?"
 • MUDr. Ľudmila Guspanová – klinický onkológ, ambulancia klinickej onkológie a primárka paliatívneho oddelenia Hornooravská NsP Trstená
  "Zomieranie v nemocnici – pacient, rodina a naše skúsenosti."

 Po obednej prestávke nasledoval druhý blok prednášok:

 • Mgr. Matej Kyška, SchP – piarista a správca farnosti – Farnosť Červeník 
  "Skúsenosť pacienta i sprievodcu zomierajúcich"
 • Mgr. Andrea Žáčková – duchovná služba v nemocnici UNM Martin - dobrovoľník
  "Nebáť sa ( učiť sa ) byť bližšie"

Program konferencie:

- Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. Milanom Lachom, SJ  
- Homília kázeň
- Privítanie na konferencii privítanie
- Privítanie Márie Kočišovej privítanie
- Privítanie otca biskupa privítanie
- Privítanie Anny Záborskej privítanie

 

Prednášky:

1. Smrť a zomieranie ako špecifická záťaž v práci zdravotníkov. Ako si dať pomôcť?
/ PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Sú reálne možnosti implementácie paliatívnej medicíny v našich nemocniciach?
/ MUDr. Kristína Križanová /
  predstavenie prednáška
 
3. Zomieranie v nemocnici – pacient, rodina a naše skúsenosti.
/ MUDr. Ľudmila Guspanová /
  predstavenie prednáška diskusia
 
Príhovor Hildy Nagyovej
  príhovor
 
4. Skúsenosť pacienta i sprievodcu zomierajúcich
/ Mgr. Matej Kyška, SchP /
  predstavenie prednáška
 
5. Nebáť sa ( učiť sa ) byť bližšie
/ Mgr. Andrea Žáčková /
  predstavenie prednáška diskusia
 
- Poďakovanie a záver záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP