Loading feeds...

Dňa 30.apríla 2011 sa v Martine uskutočnila 6. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, jej predseda Mons. Štefan Sečka v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bolo "Výzvy a postoje v službe dieťaťu". Odbronými garantmi konferencie boli: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD a prof. MUDr. Mária Šustrová, PhD.

V panelovej diskusii vystúpili so svojimi príspevkami: genetička prof. MD. Nadiya Helner, Ľvov-Ukrajina, pediater MUDr. Vladimír Karvaj, Nové Zámky, teológ ThLic Ján Viglaš, Banská Bystrica, pediater prof. MUDr. Mária Šustrová, PhD, Bratislava, detský onkológ MUDr. Pavel Bician, Banská Bystrica, zdravotná sestra Marta Kantárová, Martin.

 

Program bol rozčlenený do šiestich častí:

1. Prenatálna diagnostika – význam, úskalia, odporúčať/neodporúčať,

2. Psychosomatické ochorenia u detí a mladistvých, ich vplyv na ďalší vývoj v spolupráci

s psychológom a ostatným odborným tímom,

3. Právo rodičov zasahovať do spôsobu výučby sexuálnej výchovy v škole,

4. Dieťa so zdravotným postihnutím v rodine,

5. Onkologické ochorenie u dieťaťa ako výzva pre rodinu,

6. Rodina v službe dieťatku po ťažkej popôrodnej liečbe.

 

Zvukový záznam z konferencie vo formáte MP3:

1. Príhovor

2. prof. MD. Nadiya Helner

3. MUDr. Vladimír Karvaj

4. ThLic Ján Viglaš

5. Príhovor MUDr. Anna Záborská

6. prof. MUDr. Mária Šustrová

7. MUDr. Pavel Bician

8. Marta Kantárová

9. Diskusia