Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 14. apríla 2012

Dňa 14.apríla 2012 sa v Martine uskutočnila 7. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, jej predseda Mons. Štefan Sečka v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie boli " Emócie a medicína ". Odbornými garantmi konferencie boli: Mons. ThDr. Štefan Sečka, Spišská Kapitula, PhD, Prof. MUDr. Peter G. Fedor Freybergh, DrSc, Bratislava a Prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin.

V panelovej diskusii vystúpili so svojimi príspevkami: Prof. MUDr. Peter G. Fedor Freybergh, DrSc, Bratislava – gynekológ a psychiater, pre- a perinatálna psychológia a medicína, Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD, Bratislava – sociálna práca, psychiater prim. MUDr. Jozef Hašto, PhD, Trenčín, psychiater MUDr. Michal Patarák, Banská Bystrica, psychológ Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD, Bratislava, teológ Mgr. Roman Titze, Žilina a zdravotná sestra Mgr. Beáta Sotáková, Banská Bystrica.


Program konferencie:

- Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom kázeň
- Privítanie na konferencii privítanie
- Príhovor otca biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečka príhovor
- Príhovor europoslankyne MUDr. Anny Záborskej príhovor
- Príhovor europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika príhovor

 

Prednášky:

1. Kontinuum života od počatia ako jedna zo základných charakteristík a potrieb človeka,
/ Prof. MUDr. Peter G. Fedor Freybergh, DrSc, Bratislava /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Význam ranného detstva pre kvalitu života v dospelosti,
/ Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD, Bratislava /
  predstavenie prednáška diskusia
 
3. Čítanie emócií a medicínska prax,
/ prim. MUDr. Jozef Hašto, PhD, Trenčín /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. V zajatí emócii - ako pracovať s emóciami v zdraví a v chorobe,
/ Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD, Bratislava /
  predstavenie prednáška diskusia
 
5. Viera a jej vplyv pri ovládaní emócií v zdravotníckej službe,
/ Mgr. Roman Titze, Žilina /
  predstavenie prednáška diskusia
 
6. Smiech ako prejav - smiech ako nástroj,
/ MUDr. Michal Patarák, Banská Bystrica /
  predstavenie prednáška diskusia
 
7. Sestra ako sprostredkovateľ vyjadrení pacienta medzi pacientom a lekárom
/ Mgr. Beáta Sotáková, Banská Bystrica /
  predstavenie prednáška diskusia

 

- Poďakovanie a záver záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP