Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 11. apríla 2015

Dňa 11.apríla 2015 sa v Martine uskutočnila 10. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bola " Ako slúžiť a nevyhorieť ".

Odbornými garantmi konferencie boli: Mons. ThDr. Štefan Sečka ThD., Spišská Kapitula a Prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD, Martin.

V prvom bloku konferencie vystúpili so svojimi príspevkami:

 • MUDr. Michal Patarák, psychiater, Banská Bystrica,
  "Syndróm vyprahnutého prameňa, syndróm vyschnutého stromu"
 • Mgr. Andrea Bezáková, (sr. Bohdana, CJ) - psychoterapeut, Bratislava,
  "Kresťanská spiritualita a syndróm vyhorenia"
 • Prof. PeaDr. MUDr. ThDr. PhDr. Dr.h.c. Jaroslav Max Kašparů, PhD, psychiater, Pelhřimov,
  "Kresťan v pavučine súčasnej doby"

 Druhou časťou bola panelová diskusia, ktorej účastníkmi boli:

 • Prof. PeaDr. MUDr. ThDr. PhDr. Dr.h.c. Jaroslav Max Kašparů, PhD, Pelhřimov, psychiater
 • MUDr. Michal Patarák, Banská Bystrica, psychiater
 • Mgr. Andrea Bezáková /sr. Bohdana, CJ /, Bratislava, psychoterapeut
 • PhLic Juraj Jendrejovský, nemocničný kaplán, Martin, teológ
 • MUDr. Pavol Bician, Banská Bystrica, detský onkológ
 • Danka  Holbová / Sr. M. Gorazda /, Hospic Milosrdných sestier, Trenčín, zdravotná sestra

Program konferencie:

- Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom   
- Homília kázeň
- Privítanie na konferencii privítanie
- Privítanie otca biskupa privítanie

 

Prednášky:

1. Syndróm vyprahnutého prameňa, syndróm vyschnutého stromu
/ MUDr. Michal Patarák, psychiater, Banská Bystrica /
  predstavenie prednáška poďakovanie
 
2. Kresťanská spiritualita a syndróm vyhorenia
/ Mgr. Andrea Bezáková, (sr. Bohdana, CJ) - psychoterapeut, Bratislava /
  predstavenie prednáška poďakovanie
 
3. Kresťan v pavučine súčasnej doby
/ Prof. PeaDr. MUDr. ThDr. PhDr. Dr.h.c. Jaroslav Max Kašparů, PhD, psychiater, Pelhřimov /
  predstavenie prednáška poďakovanie
 
Panelová diskusia
  diskusia
- Poďakovanie a záver záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP