Loading feeds...

Kresťan v dnešnej nemocnici 6. apríla 2024

Dňa 6.apríla 2024 sa v Martine uskutočnila 15. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. Konferenciu usporiadala Katolícka zdravotnícka únia.

Témou konferencie bola "Život je dar, nie tovar".

Program konferencie:

- Kázeň   kázeň

 

Prednášky:

1. Rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti v závere života - etické aspekty.
/ prof. MUDr. Ondřej Kopecký /
  predstavenie prednáška diskusia
 
2. Koniec aktívnej a začiatok paliatívnej liečby.
/ Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD. /
  predstavenie prednáška diskusia
 
3. Výskum duchovných potrieb paliatívnych pacientov.
/ ThDr. Marián Bodolló PhD. /
  predstavenie prednáška diskusia
 
4. Služba zdravotnej sestry v mobilnom hospici.
/ Mgr. Adriana Simová /
  predstavenie prednáška diskusia
- Poďakovanie a záver   záver
Stiahnite si celý záznam konferencie v súbore ZIP