Loading feeds...

6. apríla 2024 sa uskutočnila 15. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Život je dar, nie tovar.

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň chorých - „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28) - TU

Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím - TU

27. apríla 2019 sa uskutočnila 14. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Pastorálna asistencia v nemocnici,súčasná biopolitika, bioetika a svet zdravotníctva 21. storočia.

7. apríla 2018 sa uskutočnila 13. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Ako byť kresťanom v 21.storočí v nemocnici ?

25. KONGRES FIAMC - Sanctity of Life and the Medical Profession: From Humane vitae to Laudato si, Záhreb (Chorvátsko), 30.5. - 3.6.2018. Program a bližšie informácie čoskoro na www.hkld.hr alebo www.fiamc.org

3. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - ŠAŠTÍN, 8. – 9. 6.2018 (piatok – sobota). Organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami pre všetkých kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny (duchovný program, panelová diskusia, svedectvá), ako aj pre pacientov a ich príbuzných. Program a bližšie informácie - začiatkom marca tu.

KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY, Nitra, 15. 6. 2018 (piatok). Organizuje Subkomisia pre bioetiku TK KBS v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami. Program a bližšie informácie - začiatkom marca tu.

22. apríla 2017 sa uskutočnila 12. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici

Téma: Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek.

Pápež František - Firemní model ve zdravotnictví produkuje lidský odpad ( skartovaných) - počas audiencie 8.2.2017 - TU

Stanovisko Prezídia SLS k homeopatii - TU

2. apríla 2016 sa uskutočnila 11. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Sprevádzanie - služba zdravotníka.

Stretnutie kňazov duchovnej služby v nemocnici 21.-22.1.2016 v Prešove - 1.časť 2.časť 3.časť 4.časť

Pastorálna starostlivosť v nemocniciach (dokument pápežskej rady pre duchovnú službu v zdravotníctve) - TU

11. apríla 2015 sa uskutočnila 10. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Ako slúžiť a nevyhorieť.

Omša svätenia olejov vo Vatikáne: Unavenému kňazovi je odpočinkom láska - TU

Akademické centrum výskumu autizmu /Centrum pre diagnostiku detí so susp. autizmom a prípadná  následná terapia / - viď. príloha

Prednáška arcibiskupa Zimowského na LF UPJŠ v Košiciach - TU

Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí - TU, možnosť podpory - TU

26. apríla 2014 sa uskutočnila 9. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Problematika súčasnej polypragmázie /používanie väčšieho množstva liečebných metód alebo liekov súčasne/

Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. svetový deň chorých 2014:
             Viera a láska: „Aj my sme povinní dávať život za bratov“  (1 Jn 3, 16) - TU

Bioetika: Stane sa človek stvoriteľom mozgu? - TU

6. apríla 2013 sa uskutočnila 8. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
Téma: Perinatálna strata a postabortívny syndróm.

Vzniká občianské združenie Lekárnici pre život - informácie - TU

Vyhlásenie predsedu KBS k registrácii farmakologických "potratových prípravkov" - TU

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 21. svetovému dňu chorých: Choď a rob aj ty podobne! (Lk 10, 37) - TU

10. decembra 2012 - Dublin Declaration - TU

Dekan fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity Svetozár Dluholucký hovorí, že kvalita života sa bez očkovania udržať nedá. -  TU

Vyhlásenie Pápežskej akadémie pre život týkajúce sa núdzovej antikoncepcie - TU

Biskup Porteous reaguje na dvoch talianskych bioetikov - TU

Webová stránka zdravotníckeho zariadenia (aj gynekologického) v Brne, ktoré vedie v katolíckom duchu Dr. Lazničková. www.cenap.cz

Správa o konferencii FIAMC Lurdy 2010 - TU

Má spritualita miesto v dnešnej medicíne? - Josef Koutecký - TU

Komisia pre náuku viery pri Konferencii katolíckych biskupov USA. Katolíci a reiki - orientačné usmernenia - TU

FIAMC vydala vyhlásenie k udeleniu Nobelovej ceny R. Edvarsovi - TU

Terapeutické klonovanie - TU

Posolstvo Benedikta XVI. účastníkom konferencie Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov - TU

Doktrinálna inštrukcia francúzkej biskupskej konferencie /preklad Komisie pre náuku viery ČBK/ -                                                  " O uzdravovaní rodových koreňov skrze Eucharistiu " - TU

  Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 19. svetovému dňu chorých (11. februára 2011) - " Jeho rany vás uzdravili " (1Pt. 2,24) - TU 

 Benedikt XVI. 26.2.2011 prijal členov Pápežskej akadémie Pre život - TU

Odpovede na otázky Biskupskej konferencie USA o umelom podávaní potravy a tekutín  /Kongregácia pre náuku viery/ - TU

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 20. svetovému dňu chorých 2012 (11.2.2012) -  „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila” (Lk 17, 19) - TU 

Benedikt XVI. o Ježišovej modlitbe spojenej s uzdravovaním - TU